prawo zamówień publicznych przetargi publiczne szkolenie

Zamówienia Publiczne - najnowsze prawo, zmiany, procedury i przepisy.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Zamówienia Publiczne – nowe Prawo Zamówień Publicznych wprowadza nową rzeczywistość formalno-prawną do świata zamówień  i przetargów publicznych.

Bez względu na to, czy reprezentujesz zamawiającego czy wykonawcę, to szkolenie stanowi bazę wiedzy na temat przepisów nowej ustawy.

Szkoleniowiec wskaże różnice pomiędzy aktualnie obowiązującą procedurą a przepisami, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku, co zdecydowanie ułatwi poznanie nowości uchwalonych w nowym akcie prawnym.

Po tym szkoleniu uczestnik będzie posiadał wiedzę o tym, jak postępować będąc zamawiającym i wykonawcą, kiedy nowa rzeczywistość w zamówieniach publicznych stanie się faktem. 

Szkolenie: Zamówienia Publiczne – najnowsze prawo, zmiany, procedury i przepisy. 

Data i miejsce: 27 Kwietnia 2020. Warszawa

690 zł brutto (rejestracja do 15.03.2020 r.)
890 zł brutto (rejestracja od 16.03.2020 r.)
* Przy rejestracji min. 2 os. z jednej organizacji możliwy rabat.

Lokalizacja szkolenia: Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza;  Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa

Zamówienia Publiczne – najnowsze prawo, zmiany, procedury i przepisy.​

Program szkolenia:
 1. Zamówienia bagatelne – nowość w Prawie Zamówień Publicznych – przedstawienie szczegółowej procedury ich udzielania wraz z porównaniem działania, do którego zobowiązani byli Zamawiający w związku z zamówieniami o tej samej wartości zgodnie z obowiązującym jeszcze stanem prawnym.
 2. Obowiązki Zamawiających związane z planowaniem postępowań o udzielenie zamówień,
  w tym analiza potrzeb, aktualizacja planów postępowań, zmiany w zakresie ogłoszeń
  o zamówieniach, zasady udzielania zamówień oraz odpowiadające im czynności w aktualnej ustawie Prawo zamówień publicznych.
 3. Szacowanie wartości zamówienia – jak należało wykonywać czynności  dotychczas i czemu będzie trzeba sprostać od 01.01.2021 r.?
 4. Dokumentacja postępowania – co ją będzie stanowiło? Na co szczególnie należy zwrócić uwagę w porównaniu do sposobu sporządzania dokumentów dzisiaj?
 5. Ocena podmiotowa wykonawców – warunki udziału w postępowaniu, przesłanki wykluczenia, poleganie na zasobach podmiotu trzeciego, kryteria selekcji
 6. Omówienie procedur dla postępowań powyżej i poniżej progu unijnego – badanie i ocena ofert, wybór oferty, negocjacje, tryby udzielania zamówień.
 7. Umowa o zamówienie publiczne – zawarcie, zmiana umowy, raport z wykonania umowy, zaliczki, co zmieniło się w zakresie uprawnień stron kontraktu?
 8. Środki ochrony prawnej – katalog podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, katalog czynności, na które będzie można wnieść odwołanie i różnice w stosunku do obowiązującego stanu prawnego, postępowanie skargowe.
 9. Pozasądowe rozstrzyganie sporów w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych.

Grupa docelowa szkolenia:

Pracownicy instytucji zamawiających oraz przedsiębiorstw wykonawców, zarówno realizujący czynności w toku przygotowania, przeprowadzania postępowań (zamawiający), jak
i ofertowania (wykonawcy), pracownicy działów prawnych opiniujący, tworzący kontrakty oraz procedujący zmiany w  umowach, osoby na stanowiskach kierowniczych, zarządzający komórkami zamówieniowymi i zakupowymi.

W ramach szkolenia Uczestnicy otrzymają:

– materiały szkoleniowe, w tym: treść nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, prezentację w formie wydruku z miejscem na notatki oraz schematy trybów udzielenia zamówienia;

– certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

– praktyczną wiedzę szkoleniowca uczestniczącego w części procesu legislacyjnego prowadzącego do uchwalenia nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kamila Mizeracka - przetargi publiczneKamila Mizeracka.

Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z kilkunastoletnim doświadczeniem. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

Zarządzała komórkami zakupowymi u największych zamawiających. Założycielka Kancelarii Prawa Zamówień Publicznych Kamila Mizeracka, której Klientami są zarówno zamawiający, jak i wykonawcy.

Z sukcesami reprezentuje Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Kierowała procesami elektronizacji i wdrożeniami platform zakupowych. Samodzielnie prowadziła wielomilionowe przetargi publiczne u dużych zamawiających sektorowych.

Wszechstronny praktyk. Wykładowca na studiach podyplomowych i szkoleniowiec z wysoką skutecznością w zakresie integracji z grupą.

Aktywnie publikuje w periodykach merytorycznych. Współautorka komentarza do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych wydawnictwa Must Read Media. Autorka książki o udzielaniu zamówień o wartości poniżej 130 tys. złotych  zgodnie z treścią nowej ustawy (książka ukaże się niedługo w przedsprzedaży).

Występuje jako prelegent na konferencjach o tematyce zamówień publicznych i zakupów. Z zamiłowania do zamówień o charakterze IT przewodniczy Grupie zamówień IT w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych. Pasjonatka zamówień publicznych, dzięki czemu nigdy nie traktuje pracy jako konieczności.

Wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

 • www.q-test.pl | Szkolimy, rozwijamy, testujemy
 • office@q-test.pl
 • 575-208-308
 • ul. Domaniewska 37 lok. 2.43