Przetargi publiczne – podstawowe informacje

Przetargi publicznie - tryby postępowań, progi zamówień publicznych, inne kwestie związane z przetargami publicznymi

Czy przetargi publiczne to dobra szansa na rozwój dla swojej firmy i nowych zleceń? Współpraca z sektorem publicznym w ramach zamówień publicznych otwiera wiele możliwości! 

Uwaga! W tym artykule znajdziesz ogólne informacje na temat zamówień publicznych.

Jeśli zamierzasz złożyć ofertę i potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, sprawdź oferte szkolenia:  „Jak wygrywać przetargi publiczne?
Platformy dla zamawiających, wzory dokumentów, zmiany w prawie”

Udział przedsiębiorcy w zamówieniach publicznych
Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępne są materiały szczegółowo opisujące poszczególne zagadnienia związane z przetargami, takie jak przepisy, interpretacje, orzecznictwo, dobre praktyki, wzorcowe dokumenty.

Zamówienia sektora publicznego opierają się na kilku fundamentalnych zasadach, wśród nich m.in.:

  • Zasada uczciwej konkurencji – postępowania powinny być przeprowadzane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji
  • Zasada równości – wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie powinny być traktowane na równych zasadach
  • Zasada bezstronności i obiektywizmu – zakazuje uczestniczenia w postępowaniu osób związanych z wykonawcą
  • Zasada jawności – oznacza, że informacje i dokumenty z postępowania powinny być powszechnie dostępne
  • Zasada prymatu trybów przetargowych – przetarg nieograniczony i ograniczony mają pierwszeństwo w procedurach dotyczących zamówień

Stosowanie tych zasad oznacza m.in. to, że jako wykonawcy przysługiwać Ci będą określone prawa (możesz m.in. zgłaszać protesty, odwołania, domagać się wyjaśnień w związku z opisem przedmiotu zamówienia). Musisz również spełniać wiele warunków – możesz zostać wykluczony z postępowania jeśli np. nie płacisz w terminie ZUS albo podatków.

Chcesz wiedzieć więcej o zamówieniach publicznych? Planujesz udział w przetargu publicznym?

W czasie kompleksowego szkolenia z zakresu zamówień publicznych zdobędą Państwo niezbędną wiedzę na temat udziału w procesach przetargowych, obsługi platform zakupowych, dokumentacji i prawa. 


Trener – praktyk z wieloletnim doświadczeniem – przedstawi uczestnikom sprawdzone techniki i metod, które zwiększą szanse na wygrany przetarg.

Udostepnij

Dodaj komentarz