Zamówienia publiczne – gdzie szukać ogłoszeń?

Gdzie szukać informacji o zamówieniach publicznych?

Pomimo ogólnego obowiązku udostępnienia informacji o zamówieniach publicznych. miejsce, gdzie są publikowane, zależy m.in. od jego wartości albo trybu postępowania. Ogłoszenia możesz znaleźć wywieszone na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu w siedzibie zamawiającego, na jego stronie internetowej, bądź też w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym UE.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Jest to miejsce, gdzie obowiązkowo znajdą się ogłoszenia o wartości powyżej 30 tys. euro, ale poniżej tzw. progów unijnych (które wymagają publikacji w Dzienniku Urzędowym UE).

Korzystając z wyszukiwarki możesz odszukać zamówienia z uwzględnieniem interesującego Cię okresu, przedmiotu zamówienia, miasta, czy też konkretnej instytucji.

Ogłoszenia o zamówieniach znajdziesz także w Biuletynach Informacji Publicznych poszczególnych instytucji. Jeśli nie znasz adresu strony internetowej interesującej Cię instytucji możesz skorzystać z wyszukiwarki na stronie BIP.

Dziennik Urzędowy UE

Kolejna ważna baza ogłoszeń o zamówieniach publicznych to Dziennik Urzędowy UE. Znajdziesz tam informacje o zamówieniach o dużej wartości, przekraczających progi UE.

Ogłoszenia dotyczące projektów UE

Pamiętaj, że możesz rozwijać wiele obszarów działalności Twojej firmy dzięki wsparciu funduszy UE na lata 2014-2020. Aby z nich skorzystać wcale nie musisz ubiegać się o związane z formalnościami dofinansowanie. Podmioty realizujące projekty w ramach funduszy UE zlecają część zadań podwykonawcom. Jeśli interesuje cię współpraca z podmiotami realizującymi projekty w ramach funduszy UE, sprawdź bazę ogłoszeń beneficjentów „Baza Konkurencyjności”. Korzystając z wyszukiwarki możesz odnaleźć ogłoszenia w podziale na region, rodzaj i przedmiot zamówienia.

Licytacje elektroniczne

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych prowadzonych w trybie licytacji elektronicznej powinny znajdować się na stronie zamawiającego, stronie, gdzie będzie prowadzona licytacja, a także w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów

Urząd Zamówień Publicznych prowadzi Elektroniczną Platformę Katalogów Produktów. Pozwala ona na przeprowadzenie procedury zakupu produktów poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. eKatalogi dają zamawiającym szybki dostępu do wielu ofert, a wykonawcom możliwość zdobycia nowych klientów wśród administracji publicznej.

Chcesz wiedzieć więcej o zamówieniach publicznych? Planujesz udział w przetargu publicznym?

W czasie kompleksowego szkolenia z zakresu zamówień publicznych zdobędą Państwo niezbędną wiedzę na temat udziału w procesach przetargowych, obsługi platform zakupowych, dokumentacji i prawa. 


Trener – praktyk z wieloletnim doświadczeniem – przedstawi uczestnikom sprawdzone techniki i metod, które zwiększą szanse na wygrany przetarg.

Udostepnij

Dodaj komentarz