Czego dotyczą zamówienia publiczne?

Co to są zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne oznaczają odpłatną umowę, zawieraną między podmiotem publicznym a wykonawcą, której przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamówienia ich dotyczące muszą spełniać wymogi, określone m.in w Prawie zamówień publicznych.

Istnieją też przypadki, w których przepisy Prawa zamówień publicznych mogą być wyłączone całkowicie lub częściowo ze stosowania np. w odniesieniu do niektórych zamówień. Wyłączenia ze względu na przedmiot dotyczą m.in.: zamówień związanych z obronnością.

Istnieją także tzw. usługi społeczne (zdrowotne, edukacyjne, świadczenia społeczne, religijne, komunalne), w których zamawiający może stosować uproszczoną procedurę przetargową  (jeśli wartość usług nie sięga  kwoty 750 tys. euro, 1 mln euro w przypadku zamówień udzielanych przez zamawiających działających w sektorze energetycznym, wodnym, transportu i usług pocztowych).

Chcesz wiedzieć więcej o zamówieniach publicznych? Planujesz udział w przetargu publicznym?

W czasie kompleksowego szkolenia z zakresu zamówień publicznych zdobędą Państwo niezbędną wiedzę na temat udziału w procesach przetargowych, obsługi platform zakupowych, dokumentacji i prawa. 


Trener – praktyk z wieloletnim doświadczeniem – przedstawi uczestnikom sprawdzone techniki i metod, które zwiększą szanse na wygrany przetarg.

Udostepnij

Dodaj komentarz