Zarządzanie Ciągłością Działania BCM

Szkolenie: "Ciągłość Działania – zarządzanie, korzyści, odpowiedzialność"

Ciągłość działania to zdolność organizacji do przewidywania incydentów i zakłóceń związanych z prowadzoną działalnością, a także do reagowania na nie tak, by móc kontynuować działalność na akceptowalnym poziomie. Dzięki poznaniu problematyki zarządzania przez ciągłość działania można zrozumieć istotę funkcjonowania organizacji oraz jej przygotowania na kryzysowe sytuacje w zarządzaniu. 

To jedno z najpoważniejszych wyzwań, jakie spotka dziś każdą instytucję.

Zapraszamy do udziału w intensywnym szkoleniu pokazującym praktyczne aspekty utrzymania i aktualizacji planów ciągłości działania w organizacji, a także ich testowania. Uczestnicy zostaną zapoznani z informacjami na temat funkcjonowania Planu Ciągłości Działania oraz z obowiązkami wynikającymi z wdrożenia BCM i utrzymania zgodnie z normą BS 25999:2-2007.

Szkolenie może być przygotowaniem słuchaczy do certyfikowanych szkoleń z zakresu norm ISO/IEC 22301, ISO 27001, ISO 27005.

Data i miejsce: 16 Marca 2020. Warszawa

Cena: 890 zł brutto (rejestracja do 16.02.2020r.)
1150 zł brutto (rejestracja od 17.02.2020 r.)
* Przy rejestracji min. 2 os. z jednej organizacji możliwy rabat. 

Lokalizacja szkolenia: Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa

Forma szkolenia:

 • Wykłady połączone z praktycznymi warsztatami,
 • Zagadnienia omawiane w formie kilkunastominutowego wykładu, po czym następują około 30-minutowe ćwiczenia,
 • Ćwiczenia składają się na spójny projekt, równocześnie słuchaczom pokazywany jest projekt wzorcowy.

Dlaczego warto?

 • Dowiesz się jak poprawić wydajność systemu zarządzania w Twojej organizacji
 • Pokażemy Ci w jaki sposób przeprowadzić analizę ryzyka, aby zminimalizować straty
 • Nauczymy Cię skutecznie reagować na zmiany w celu ochrony instytucji
 • Dostrzeżesz widoczną poprawę efektywności operacyjnej i zarządzania

Program:

 1. Wprowadzenie
  • Wdrożenie PCD na podstawie wymagań Normy ISO 22301
  • Podejście PDCA w systemach zarządzania, a cykl życia zarządzania ciągłością działania
 2. Zasady zarządzania BCM
  • Umiejscowienie zarządzania ciągłością działania w organizacji i podział obowiązków dot. Planu Ciągłości Działania
  • Metody zaangażowania kadry zarządzającej w utrzymanie i rozwój PCD
 3. Zrozumienie organizacji
 4. Weryfikacja zastosowanych metod analizy BIA
  • Sposoby wykonania analizy
  • Przykłady i wyjaśnienie, jak uzgodnić poziom akceptowalnych strat, niezbędny do określenia krytyczności i priorytetów odtwarzania procesów
 5. Analiza ryzyka przerwania krytycznych procesów biznesowych Spółki
  • Przykłady, na co należy zwracać uwagę podczas audytów ryzyka utraty ciągłości działania
  • Ogólna informacja nt. najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem organizacji (na podstawie wymagań Normy ISO 31000)
  • Analiza skuteczności rozwiązań w zakresie postępowania z ryzykiem
 6. Sposoby dokumentowania wymagań w zakresie ciągłości działania, w tym:
  • Identyfikacja powiązań krytycznych procesów biznesowych z wspomagającymi zadaniami realizowanymi przez inne jednostki organizacji lub usługodawców zewnętrznych
  • Budowa i aktualizacja listy zasobów niezbędnych do realizacji krytycznych procesów
 7. Zdefiniowanie Strategii BCM
  • Metody oceny aktualnego stanu zabezpieczenia krytycznych procesów
  • Weryfikacja rozwiązań w zakresie zabezpieczenia zasobów niezbędnych do realizacji krytycznych procesów biznesowych (w tym harmonogram wdrożenia i kosztorys zabezpieczeń)
  • Ocena założeń dot. pracy po wdrożeniu Planu Ciągłości Działania
  • Ocena założeń dot. komunikacji kryzysowej organizacji (w tym komunikacji z mediami oraz pozostałymi interesariuszami)
 8. Opracowanie i wdrożenie reakcji BCM
  • Ustanowienie Struktury Zarządzania Kryzysowego (SZK)
  • Kto powinien odpowiadać za zarządzanie incydentami, a kto za pracę po wdrożeniu Planu Ciągłości Działania (na podstawie struktury organizacyjnej
  • Przykładowe zakresy obowiązków poszczególnych jednostek SZK
 9. Utrzymywanie i aktualizacja planów
  • Osoby odpowiedzialne i podział obowiązków
  • Narzędzia wspomagające
  • Procedura kontroli zmiany
  • Raportowanie działań
 10. Testowanie Planów Ciągłości Działania
  • Opracowanie programu oraz planów testów
  • Identyfikacja wymagań organizacji
  • Rodzaje i zasady przygotowania poszczególnych typów testu
  • Zasady oceny i raportowanie wyników
  • Monitorowanie wdrożenia rekomendacji wyników testów
 11. Szkolenia i programy podnoszenia świadomości w organizacji w zakresie planowania ciągłości działania
  • Cel i zakres programu, który będzie wdrożony
  • Identyfikacja wymagań odnoście programu
  • Metoda realizacji programu
  • Typy szkoleń i klasyfikacja grup odbioru
  • Narzędzie wspomagające realizację programu
  • Alternatywne sposoby edukacji i podnoszenia świadomości

Adresaci szkolenia:

 • Audytorzy wewnętrzni,
 • Kierownicy i menadżerowie kluczowych obszarów w organizacji,
 • Menedżerowie projektów dot. zgodności,
 • Konsultanci bezpieczeństwa informacji,
 • Audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni normy ISO 27001,
 • Członkowie zespołu bezpieczeństwa informacji.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • lunch,
 • całodzienny serwis kawowy,
 • dużą dawkę praktycznej wiedzy.

Marcin Marczewski

Prezes Zarządu i architekt odporności biznesu w Resilia Sp. z o.o. specjalizujący się w dziedzinach zarządzania ryzykiem operacyjnym, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, sytuacjami kryzysowymi z 15 letnim doświadczeniem.

Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych dla międzynarodowych korporacji, jak również małych i średnich firm w zakresie wdrożenia polityk bezpieczeństwa danych osobowych, planów ciągłości działania, systemów kontroli wewnętrznej, programów zarządzania ryzykiem.

W trakcie swojej kariery współpracował m.in. z PZU, RWE Poland, KGHM Polska Miedź, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwem Finansów, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Goldbach Media, Mercedes Benz Denmark-Sweden, LUX MED, First Data Poland, Inteligo, ATENDE, L’Oreal, DB Schenker, Solaris Bus & Coach.

Realizuje audyty, wdrożenia, szkolenia oraz wspiera Klientów w zakresie koordynacji działań w obszarze bezpieczeństwa. Kierownik projektu zakończonego pierwszą w Polsce pełną certyfikacją systemu zarządzania ciągłością działania wg normy ISO 22301:2012.

Specjalizuje się m.in. w sektorach finansowym, ubezpieczeniowym, logistycznym, produkcyjnym, informatycznym, mediów tradycyjnych i elektronicznych oraz administracji publicznej. Pełnił funkcję eksperta ds. kontroli zarządczej w projektach IT w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Wykładowca na Wydziałach Zarządzania, Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Collegium Civitas prowadzący zajęcia „Zarządzanie systemami informacyjnymi i ich bezpieczne stosowanie”. Kierownik studiów w zakresie Cyberbezpieczeństwa na Akademii Leona Koźmińskiego. Członek zespołu Politechniki Warszawskiej w projekcie NCBiR „Opracowanie metodyki oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego Państwa”. Członek End-User Advisory Board w projekcie EmerGent kierowanym przez Uniwersytet Paderborn mającym na celu budowę narzędzia wspierającego zarządzanie kryzysowe przy wykorzystaniu mediów społecznościowych. Akredytowany trener PECB Kanada współpracujący z firmami szkoleniowymi Traino, Compendium i Customized Training Solutions. Prowadzący moduł IV Akademii POLRISK „Certyfikowany Zawodowy Menedżer Ryzyka” – pt. „Zarządzanie ciągłością działania i zarządzanie kryzysowe”.

Prywatnie pasjonat nowych technologii w zakresie wykorzystania business intelligence w zarządzaniu bezpieczeństwem i komunikacji mobilnej w zarządzaniu kryzysowym.

Posiada następujące certyfikaty:

 • CBCP- Certified Business Continuity Professional (DRII),
 • Audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania BS25999-2:2007 (DNV),
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem ISO/IEC 27001 (BSI),
 • Certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji ze świadectwem autoryzacji ABW (IT Group),
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami IT ISO/IEC 20000-1 (BSI),
 • Certified ISO 31000 Risk Manager (PECB).

Publikacje:

 • „Bezpieczeństwo biznesu w XXI wieku”, praca zbiorowa, Wyd. SASMA Europe, 2015 r.
 • „Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym”, praca zbiorowa pod red. Anny Kosieradzkiej i Janusza Zawiła- Niedźwieckiego, Wyd. edu-Libri, 2015r.

Wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

 • www.q-test.pl | Szkolimy, rozwijamy, testujemy
 • office@q-test.pl
 • 575-208-308
 • ul. Domaniewska 37 lok. 2.43