Zarządzanie Ciągłością Działania BCM

Szkolenie Ciągłość Działania – zarządzanie, korzyści, odpowiedzialność.

Data i miejsce: 16.03.2020 Golden Floor Plaza al. Jerozolimskie 123A, Warszawa

Warunki udziału. Koszt udziału jednej osoby:
890 zł brutto (rejestracja do 16.02.2020 r.)
1150 zł brutto (rejestracja od 17.02.2020 r.)

* Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego, powstałe w wyniku niniejszego zamówienia.

Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za zamówione usługi na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy 65 1950 0001 2006 0066 0823 0002
Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem.

W przypadku rezygnacji z udziału Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty całości kwoty zgodnej z niniejszym zamówieniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi.

Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty.

Polityka prywatności:  http://q-test.pl/polityka-prywatnosci

Formularz zapisu na szkolenie: